Khảo sát hệ thủy lực trên cẩu bánh lốp karo kr25h


NHIỆM VỤ: Tìm Hiểu Hệ Thủy Lực Cẩu bánh lốp kato 25 tấn1. Tên đề tài:
Khảo sát hệ thống truyền động thủy lực trên cần trục ôtô KATO NK250E-V.
2. Các số liệu ban đầu:
- Thông số kỹ thuật của cần trục ôtô KATO NK250E-V.
- Thông số làm việc của hệ thống truyền động thủy lực trên cần trục ôtô KATO NK250E-V.
3. Nội dung các phần thuyết minh:
- Phần 1: Trình bày tổng quan về cần trục ôtô KATO NK250E-V.
- Phần 2: Các hệ thống chính của cần trục ôtô KATO NK250E-V.
- Phần 3: Khảo sát hệ thống truyền động thủy lực trên cần trục ôtô KATO NK250E-V.
- Phần 4: Tính toán, kiểm tra bơm khi nâng, hạ cần trục.
- Phần 5: Tính toán động lực học khi cần trục làm việc.
- Phần 6: Kết luận.
4. Các bản vẽ và đồ thị:
- Bản vẽ tổng thể cần trục ôtô KATO NK250E-V. (1 A­­­­0)
- Bản vẽ kết cấu cụm van điều khiển. (1 A0)
- Bản vẽ dẫn động thay đổi chiều dài cần trục. (1 A3)
- Bản vẽ dẫn động chân chống. (1 A3)
- Bản vẽ dẫn động nâng, hạ cần trục. (1 A3)
- Bản vẽ dẫn động quay tháp. (1 A3)
- Bản vẽ dẫn động nâng, hạ vật. (1 A3)
- Sơ đồ hệ thống truyền động thủy lực. (2 A0).

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét